Cửa xếp INOX Hà Nội

Sản xuất và lắp đặt cửa xếp INOX hộp 304 đến mọi công trình tại Hà Nội, Thái Nguyên và khu vực lân cận. Khách hàng ở các tỉnh xa vui lòng liên lạc qua hệ thống Đại lý để được tư vấn.

 1. Cửa xếp inox hộp 20×20, nan chéo đặc không lá 

cua-xep-inox-fuco-1763

cua-xep-inox-fuoc-1650cua-xep-inox-fuco-ha noi-1344cua-xep-inox-fuco-1779cua-xep-inox-fuco-1768cua-xep-inox-fuco-1765cua-xep-inox-fuco-1753cua-xep-inox-fuco-1737cua-xep-inox-fuco-1706cua-xep-inox-fuco-1683cua-xep-inox-fuco-1659cua-xep-inox-fuco-1640cua-xep-inox-fuco-1641cua-xep-inox-fuco-1581cua-xep-inox-fuco-1545cua-xep-inox-fuco-1430cua_xep_inox_fuco_1382cua_xep_fuco_1450cua_xep_fuco_1219

IMG_1536

 2. Cửa xếp inox hộp 20×20 có lá 

cua-xep-inox-fuco-1648cua-xep-inox-fuco-1638cua-xep-inox-fuco-1565cua-xep-inox-fuco-1526cua-xep-inox-fuco-1458cua-xep-inox-fuco-1322cua_xep_inox_fuco_1419cua_xep_inox_fuco_1273cua-xep-inox-fuco-1507cua-xep-inox-fuco-1411cua-xep-inox-fuco-1417cua_xep_inox_fuco_1319cua_xep_304_0945cua-xep-inox-fuo-1487cua-xep-inox-fuco-ha noi-1320cua-xep-inox-fuco-1690cua-xep-inox-fuco-1688cua-xep-inox-fuco-1682cua_xep_inox_fuco_1586cua_xep_inox_fuco_1378cua_xep_inox_fuco_1364cua-xep-fuco-hoia-1199cua_xep_inox_fuco_1586cua-xep-inox-fcuo-1504