Cửa xếp đặc biệt

Cửa xếp đặc biệt

Cửa xếp đặv biệt là loại cửa xếp cao cấp, được sản xuất bởi Fuco. Cửa xếp này sử dụng u dầy, nan đặc là loại cửa xếp tốt hiện nay

Switch View