Cửa xếp thông thường

Cửa xếp thông thường

Cửa xếp thông thường, cửa xếp này có giá rẻ, phù hợp với công trình đòi hỏi không nhiều về độ bền, đẹp

Switch View