Cửa xếp Típ Nước

Cửa xếp Típ Nước

Cửa xếp típ nước cũng do Fuco sản xuất, cấu tạo giống cửa xếp hộp kẽm